درمان ریشه

/درمان ریشه
درمان ریشه ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۷:۴۷:۵۵

درمان ریشه(عصب کشی)
درصورت آسیب به  عصب دندان به دلایل مختلف ، دندانپزشک برای نجات دندان، درمان ریشه (عصب کشی)می نماید.

 

مراقبت های بعد از درمان
تا ۲ ساعت از خوردن غذای سفت با دندان درمان شده خودداری شود.
تا ۲۴ ساعت از سمت دیگر دهان، برای خوردن غذا استفاده شود.
آنتی بیوتیک و داروی تجویز شده توسط دندانپزشک کامل و به موقع  استفاده شود.
به علت شکننده بودن دندان عصب کشی شده، احتمال نیاز به روکش زیاد می باشد،لذا قـبل از روکـش با احـتیاط از دنـدان استفاده شـود.
برای چند روز پس از اتمام درمان (میانگین ۱۰ روز) ممکن است سطح روی دندان کوتاه یا بلند به نظر برسد. بطوریکه ایجاد درد نماید. این دردها در روزهای اولیه ( ۲ تا ۳ روز اول) بیشتر بوده و به صورت دردهای خود به خود، ضرباندار و حساسیت دندان خود را نشان می دهد. پس از این مدت به تدریج کمتر شده و در نهایت کاملا از بین می رود.

images 2 - درمان ریشه

برگه‌ها